اروپل : نمونه کارهای اروپل

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه : طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت پولما در لندن
خصوصیات : طراحی سایت بصورت واکنش گرا
آدرس سایت : poolma.com

عنوان پروژه : طراحی وب سایت برند سال سال
خصوصیات : طراحی سایت بصورت گرافیکی
آدرس سایت : salsalfrozenyogurt.com

عنوان پروژه : پیاده سازی اتوماسیون داخلی خورشاد
خصوصیات : پیاده سازی اتوماسیون داخلی بصورت آنلاین
آدرس سایت : khorshad.com

دسترسی سريع

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل