اروپل : تكنولوژی WiFi

تكنولوژی WiFi

 كامپیوترهایی كه شبكه را تشكلیل می دهند می توانند تا بیش از ۱۰۰ فوت از هم فاصله داشته باشند .
 در این مقاله ما در مورد دو جنبه متفاوت WiFi بحث خواهیم كرد. اول ما در رابطه با تكنولوژی پایه كه امكان شبكه سازی WiFi را فراهم می كند بحث می كنیم.
سپس در مورد سخت افزار مورد نیاز برای ساخت شبكه WiFi توضیحاتی را ارائه می كنیم و سپس در مسیر درك مسائل مرتبط با تنظیم و دسترسی به یك WiFi hotspot در منزل به شما كمك می كنیم .

شبكه   Walkie_Talkie
اگر می خواهید با شبكه سازی بیسیم در ساده ترین سطح آشنا شوید، یك جفت Walkie_Talkie ارزان قیمت ۵ دلاری را در نظر بگیرید. اینهارادیوهای كوچكی هستند كه قادر به ارسال و دریافت امواج رادیویی می باشند. وقتی دریك Walkie_Talkie صحبت می كنید ، صدای شما توسط یك میكروفون دریافت می شود . سپس به شكل یك فركانس رادیویی كد گذاری می شود و توسط آنتن آن ارسال می گردد Walkie_Talkie .دیگر می تواند امواج ارسال شده را توسط آنتن خود دریافت كند، صدای شما را كه به شكل امواج رادیویی كد گذاری شده decode كند و آن را از یك بلند گو پخشنماید .
یك Walkie_Talkie نمونه مثل این، با قدرت سیگنالی در حدود ۰.۲۵ وات امواج را ارسال می كند و برد آنها می تواند به حدود ۵۰۰ تا۱۰۰۰فوت برسد. بیایید تصور كنیم كه شما قصد دارید دو كامپیوتر را با استفاده ازتكنولوژی Walkie_Talkie در یك شبكه به هم وصل كنید:

شما هر دو كامپیوتر با یك Walkie_Talkie تجهیز می كنید.
شما برای هر دو كامپیوتر روشی را برای مشخص نمودن اینكه آیا قصد ارسال یا دریافت امواج را دارد معین می نمایید .
 شما روشی را بمنظور تبدیل كد های باینری ( دودویی ) ۰ و ۱ ها به دو beep متفاوت كه Walkie_Talkie بتواند آنها را ارسال و دریافت كند و بین beep ها و ۰ و ۱ ها عملتبدیل به انجام برساند مشخص می كنید .
این سناریو عملاً كار می كند. تنهامشكلی كه در این زمینه وجود دارد این است كه نرخ تبادل داده بسیار آهسته و كند است .یك Walkie_Talkie ۵دلاری برای كار با صدای انسان طراحی شده است، بنابراین شما نمی توانید حجم زیادی از داده ها را به این روش ارسال كنید . شاید ۱۰۰۰ بیت درثانیه.

تكنولوژی رادیویی WiFi
 رادیوهایی كه در WiFi استفاده می شود خیلی با رادیوهای بكار رفته در Walkie_Talkie های ۵ دلاری متفاوت نیست. آنها ازتوانایی ارسال و دریافت برخوردار هستند. آنها دارای قابلیت و توانایی تبدیل ۰ و ۱ها به امواج رادیویی و سپس تبدیل آنها به ۰ و ۱ ها هستند.
سه تفاوت عمده بینرادیوهای WiFi و Walkie_Talkie ها وجود دارد:
 رادیوهای WiFi كه با استانداردهای ۸۰۲.۱۱b و ۸۰۲.۱۱g كار می كنند در ۲.۴GHz امواج را ارسال می كنند، در صورتیكه آنهایی كه از استاندارد  ۸۰۲.۱۱aتبعیت می كنند در ۵GHz امواج را ارسال می نمایند . Walkie_Talkie های عادی عموماً در ۴۹MHz كار می كنند. فركانس بالاتر امكان نرخ هایداده ای بالاتر را فراهم می كند.
 رادیوهای WiFi از تكنیك های كد گذاری پیشرفته تری استفاده می كنند كه به نوبه خود موجب نرخ های داده ای بالاتری می شود. برای۸۰۲.۱۱a و ۸۰۲.۱۱g ، تكنیك بكار گرفته شده ، orth_ogonal freguency_division multiplexing (OFDM) نام دارد . برای ۸۰۲.۱۱b این تكنیك با عنوان : Complementary Code Kying(cck) شناخته می شود.
رادیوهای بكار رفته در WiFi از قابلیت تغییرفركانس ها برخوردار هستند.
كارت های ۶۰۲.۱۱b میتوانند مسیقیماً بر روی هر یكاز این سه باند ارسال شوند، یا می توانند پهنای باند رادیویی در دسترس را به چندینكانال و hop frequency بین آنها تبدیل كنند . مزیت frequency hopping در این است كهدر مقابل اختلال و پارازیت بسیار ایمن تر است و به چندین عدد از كارت های WiFi اجازه می دهد بطور همزمان و بدون ایجاد اختلال در كار هم با یكدیگر مكالمه كنند.
بدلیل اینكه آنها امواج را با فركانس های بسیار بالاتری در مقایسه با Walkie_Talkie ها ارسال می كنند ، و بدلیل تكنیك های كدگذاری بكار رفته در آنها ،رادیوهای WiFi می توانند در هر ثانیه داده های بسیار زیادی را اداره و كنترل كنند .

دسترسی سريع

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل